Máme pro vás připravenou akční nabídku pro nová připojení

Podrobnosti naleznete ZDE

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ

Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o uzemním plánování a stavebním řádů (dále jen „stavební zákon"), údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

Žádosti zasílejte na email abak@abak.cz

Žádost musí být kompletní. 

V platné žádosti musí být uvedeny tyto informace:
Kontaktní údaje žadatele (stavebníka): email a telefon odpovědné osoby

Popis stavby, projektu a to zejména:

Katastrální území

Čísla pozemků

Přehledná situace

Koordinační situace s vyznačenými výšky objektů (formát dwg, JTSK)

Situace širších vztahů

Průvodní zpráva

Technická zpráva (pokud již existuje)

Řez a pohledy objektu (pokud již jsou známy)

Umístěný stavebních jeřábů včetně trajektorie a výšky ramen (pokud už jsou již známy)

 

Veškerá komunikace probíhá pomocí emailu, osobní návštěva pouze po předchozí dohodě. Žádosti zasílejte na email abak@abak.cz