Máme pro vás připravenou akční nabídku pro nová připojení

Podrobnosti naleznete ZDE

FAQ - Časté dotazy

Podívejte se na nejčastější otázky zákazníků. Vaši otázku jsme možná již zodpověděli. Zjistěte bez čekání jak.

Administrativní dotazy

Poskytujete stejné podmínky pro připojení firmy i domácnosti?

Ano, pokud jde o standardní přípojku. Nabízíme ale také speciální linky pro nejnáročnější klienty. Více najdete v sekci internet pro firmy.

Za jak dlouho mě připojíte?

Termín připojení si domluvíte při obhlídce s technikem. Obhlídku u Vás technik provede zpravidla do 3 pracovních dnů.

Co zahrnují pořizovací náklady?

Pořizovací náklady zahrnují zařízení pro připojení k síti újezd.net, připojovací poplatek (ten zahrnuje technické a administrativní náklady v souvislosti se zřízením internetové přípojky a jednorázový příspěvek na správu infrastruktury) a práci s dopravou technika. Je možné je snížit při prodloužení doby závazku a volbě vyššího tarifu.

Jaká je pracovní doba pro vyřízení administrativních úkonů?

Pracovní dobu naší administrativy najdete v sekci Kontakty.

Jaká je pracovní doba na servisní lince?

Pracovní dobu naší servisní linky najdete v sekci Kontakty.

Jaký variabilní symbol mám při platbě převodem použít?

Variabilní symbol pro jednorázový či trvalý příkaz je vždy číslo internetové smlouvy.

Jakým způsobem za služby platím?

Služby je možné hradit pouze bezhotovostně jednorázovým nebo trvalým příkazem. Dále také možno vkladem na pobočce banky.

Kdy mi přijde faktura a do kdy mám zaplatit?

Daňový doklad je vystaven a elektronicky zaslán vždy 1. pracovní den v měsíci, splatnost je do 7. dne od data vystavení.

Poučení dle § 63 odst. 1 písm. b) ZEK o právu na paušální náhradu podle § 34 odst. 11 a § 34a odst. 11 téhož zákona.

Nárok Účastníka na paušální náhradu, pokud dojde ke přenesení čísla se zpožděním:

a) Účastník má právo na paušální náhradu, pokud dojde k přenesení čísla se zpožděním nebo dojde ke zneužití přenosu v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby.

b) Dojde-li k přenesení čísla se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení. Počínaje šestým dnem trvání prodlení

Technické dotazy

Je Vaše síť trvale monitorována?

Celá síť újezd.net je trvale monitorována z dohledového centra 24 hodin denně. Pokud by došlo k jakékoliv poruše, technik situaci řeší okamžitě. Domácí uživatelské linky nejsou monitorovány. Uživatel musí případnou poruchu ohlásit v pracovní době na servisním čísle 246030675. Naši technici jsou vždy připraveni pro okamžité řešení jakékoliv závady.

Jak dlouho trvá instalace?

Obvykle do 2 hodin. Pokud je instalace náročnější, technik při obhlídce sdělí předpokládanou dobu instalace a po dohodě s Vámi ji naplánuje.

Jak jste na tom s IPv6?

Celá síť podporuje IPv6 a IPv6 připojení je možné zřídit na každé uživatelské přípojce. Uživatelé dostávají pro svou domácí síť rozsah /56. Narozdíl od veřejných IPv4 adres jsou IPv6 rozsahy zdarma.

Jaká je agregace na vašich linkách?

Agregace na našich linkách není uměle řízená v neprospěch spotřebitele, nepoužíváme nelegální nastavení shaperu nebo jiné metody, které poskytují zákazníkovi nasmlouvanou rychlost sítě pouze po určitý časový úsek. Síť je nastavená tak, aby rychlost přípojky odpovídala přísným kvalitativním parametrům určeným OOP VO-S-1 Českého telekomunikačního úřadu, platným od 1.ledna 2021. Ve všech segmentech sítě je dostatečná rezerva přenosové kapacity.

Jaká je rychlost vašeho připojení?

Dle zvoleného tarifu a jeho rychlostního profilu.

Co znamená položka "+2 streamy"?

Standardně můžete sledovat televizní program v jednom čase na jednom zařízení typu počítač, tablet nebo mobilní telefon. Pokud chcete televizní program sledovat až na třech zařízeních současně, vyberte volbu +2 streamy. Tato volba nemá vliv na SetTopBox nebo Smart TV, tato zařízení mají vždy svůj vlastní stream a můžete na nich sledovat kdykoliv jakýkoliv program bez ohledu na to, jestli je současně sledováno televizní vysílání na jiných zařízeních. Při sledování více TV programů současně je třeba si uvědomit, že každý sledovaný program zatěžuje internetovou přípojku a i když je její rychlost vždy maximální, není nekonečná a může být množstvím sledovaných programů přetížena. Pokud toto nastane, omezte počet současně sledovaných TV programů.

Je možné dostat HD programy i na jiná zařízení než SetTopBox nebo Smart TV

Bohužel ne, na počítačích, tabletech a mobilních telefonech je k dispozici pouze SD vysílání. HD vysílání můžete sledovat pomocí SetTopBoxu nebo prostřednictvím speciální aplikace pro Smart TV Samsung a nové modely LG (2014+).

Je možné si z prémiové nabídky vybrat jen určité programy?

Balíčky jsou sestaveny a nabízeny jako celek, nelze tedy vybrat jednotlivý program a ten Vám nabídnout.

Existuje rodičovský zámek?

U prémiového erotického obsahu je vždy nastaven rodičovský zámek. Na jiné programy tento zámek aplikován není.

Je možnost si u zahraničních stanic zvolit jazyk?

Tato možnost je podporována pouze u vybraných stanic. Jelikož se tento seznam mění, můžete si aktuální soupis najít v sekci Sledování TV v záložce Televize