Máme pro vás připravenou akční nabídku pro nová připojení

Podrobnosti naleznete ZDE

Co je síť Újezd.net?

ABAK, spol. s r.o.

je společnost působící na trhu od roku 1991. Od roku 2003 je provozovatelem sítě újezd.net a od roku 2006 je LIR a člen RIPE NCC. Robustní připojení sítě do propojovacích uzlů sítě Internet je realizováno pouze certifikovanými partnerskými společnostmi v projektu Fénix asociace NIX.CZ. Bezpečnostní pravidla DNS jsou řešená pomocí nejmodernější samoučící neuronové sítě společnosti Whalebone. 

Celá síť Újezd.net je vystavěna na nejmodernější technologii a je koncipována tak, aby poskytovala kvalitní připojení nejen koncovým uživatelům se službou internet na doma, ale také dalším internetovým poskytovatelům a velkým firmám, které kladou na síť ty nejvyšší nároky.

Dostupnost našich služeb

Rychle a bezpečně

Síť újezd.net je propojena se sítí internet několika navzájem se zálohujícími páteřními trasami přes vlastní centrálu. Trasy mají propustnost od 10 Gbps po 40Gbps FullDuplex. Pro propojení obcí disponuje síť vlastní vysokorychlostní magistrálou postavenou na optických technologiích, doplněnou vysokorychlostními mikrovlnnými spoji v licencovaných a milimetrových pásmech. V obcích je připojení uživatelů k síti realizováno optickým kabelem, metalickou smyčkou, a nebo bezdrátově prostřednictvím husté sítě přístupových bodů, která zajišťuje rovnoměrné rozložení zátěže a zaručuje výbornou rychlost a špičkovou latenci.

Vše pod dohledem

Všechny přístupové body sítě újezd.net jsou trvale monitorovány z dohledového centra 24 hodin denně. Pokud by došlo k jakékoliv poruše, technik situaci řeší okamžitě.

Tým zkušených odborníků

Společnost tvoří zkušený a kvalitní tým a milé zákaznické centrum. Naši pracovníci sledují neustále trendy v oblasti telekomunikací a účastní se pravidelně nejrůznějších školení a konferencí, aby Vám mohli zajistit ty nejkvalitnější a nejmodernější služby.