Máme pro vás připravenou akční nabídku pro nová připojení

Podrobnosti naleznete ZDE

Virtualizace a její výhody

Čím dál častěji slýcháme o možných hrozbách, které mohou v kyberprostoru číhat jak na obyčejné řadové uživatele, tak i na firmy a instituce. Pro zvýšení bezpečnosti lze využít celou řadu nástrojů, procesů a technologií, přičemž jedním z řešení může být ve vybraných případech takzvaná virtualizace.

Co je to virtualizace?

Zjednodušeně řečeno je virtualizace technologie, která umožňuje běh více operačních systémů nebo aplikací na jednom fyzickém stroji – obvykle se jedná o osobní počítač. Virtualizace svým způsobem oddělí operační systém od fyzického hardwaru. Mezi známé nástroje pro virtualizaci patří například platforma Parallels Desktop, virtualizace jako taková se ale rozhodně nemusí omezovat jen na alternativní bootování operačních systémů. Známe například také virtualizaci aplikací, v jejímž rámci můžeme vybrané aplikace spouštět i na původně nekompatibilních operačních systémech.  Tato technologie se v posledních letech stává stále populárnější, a to kromě jiného také díky jejím mnoha výhodám pro kybernetickou bezpečnost.

Virtualizace může pomoci snížit riziko útoků na IT infrastrukturu, protože od sebe vzájemně izoluje jednotlivé aplikace a operační systémy. Pokud tedy dojde prostřednictvím internetu k útoku na jeden virtuální stroj, ostatní virtuální stroje na fyzickém stroji zůstanou nedotčeny. Tímto způsobem může virtualizace přispět ke snížení rizika útoků a minimalizaci poškození v případě, že se k útoku přeci jen dojde.

Další výhodou virtualizace je, že umožňuje snadnější řízení oprávnění. Správci systému mohou snadno nastavit oprávnění pro jednotlivé virtuální stroje a aplikace. To znamená, že pokud chcete, aby určitá aplikace neměla přístup k určitým datům, můžete to snadno nastavit prostřednictvím virtuálního prostoru, ve kterém běží. Pro lepší obrázek si můžeme představit pískoviště (ostatně v souvislosti s virtualizací se v některých případech používá výraz „sandbox“), které je ohraničené a na kterém si můžete dělat co chcete, přičemž to, co se stane na pískovišti, zůstává na pískovišti. 

Technologie virtualizace také umožňuje lepší kontrolu nad systémem a snadnější zálohování dat. Díky snazšímu zálohování a obnově virtuálních strojů lze při eventuálním výpadku systému snadno obnovit data z předchozí zálohy. Rychlé zotavení systému je v případě útoku klíčové pro bezpečnost.

Virtualizace dále také umožňuje snadnější aktualizace softwaru. Virtuální stroje a aplikace lze aktualizovat nezávisle na sobě, což umožňuje rychlejší aktualizace a méně výpadků systému. To je klíčové pro kybernetickou bezpečnost, protože aktualizace softwaru mohou pomoci eliminovat bezpečnostní díry, které mohou být využity k útokům – každý operační systém obsahuje jisté zranitelnosti, a k jejich opravám dochází právě prostřednictvím aktualizací. V minulosti se objevila celá řada případů, kdy k odvrácení útoku stačilo, aby byly pravidelně prováděny potřebné aktualizace.

Virtualizace také umožňuje lepší izolaci testovacích a vývojových prostředí. Pokud máte více vývojových a testovacích prostředí běžících na jednom fyzickém stroji, mohou se tyto prostředí vzájemně ovlivňovat a ovlivňovat tak i produkční prostředí. Virtualizace vám umožní izolovat tato prostředí a minimalizovat tak rizika spojená s testováním a vývojem softwaru.

Důležitou výhodou virtualizace pro kybernetickou bezpečnost je také možnost rychlého škálování IT infrastruktury, nebo-li zvýšení či případně snížení kapacity IT systému v závislosti na potřebách a požadavcích daného prostředí. Škálování IT infrastruktury může zahrnovat přidávání nebo odebírání hardwarových a softwarových komponent, jako jsou například servery, úložiště dat, síťové prvky a aplikace. Cílem škálování je zajištění dostupnosti, výkonnosti a spolehlivosti IT infrastruktury pro uživatele a aplikace, a to v souladu s měnícími se potřebami a požadavky organizace. Pokud tedy potřebujete rychle zvýšit kapacitu vašich serverů nebo aplikací, můžete snadno vytvořit nové virtuální stroje a přidělit jim potřebné zdroje. Tímto způsobem můžete rychle reagovat na změny v potřebách vaší organizace a minimalizovat tak rizika spojená s nedostatečnou kapacitou IT infrastruktury.

V neposlední řadě může virtualizace také pomoci snížit náklady na IT infrastrukturu. Umožní vám využít více aplikací a operačních systémů na jednom fyzickém stroji, což může snížit počet fyzických strojů potřebných pro provoz IT infrastruktury. To může vést k nižším nákladům na hardware, energii a správu IT infrastruktury.

Závěrem lze tedy konstatovat, že virtualizace je velmi důležitou technologií pro kybernetickou bezpečnost. Díky izolaci virtuálních strojů a aplikací, možnosti řízení oprávnění, snadnějšímu zálohování dat, rychlejším aktualizacím softwaru, izolaci testovacích a vývojových prostředí, možnosti rychlého škálování IT infrastruktury a nižším nákladům na IT infrastrukturu, může virtualizace přispět k výraznému zlepšení kybernetické bezpečnosti a minimalizaci rizik spojených s útoky na IT infrastrukturu.

 

Virtualizace