Co je síť újezd.net

ABAK, spol. s r.o. je společnost působící na trhu od roku 1991. Od roku 2003 je provozovatelem sítě újezd.net a od roku 2006 je LIR (Local Internet Registry) a člen RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre). Celá síť újezd.net je vystavěna na nejmodernější technologii a je koncipována tak, aby poskytovala kvalitní připojení nejen koncovým uživatelům, ale také dalším internetovým poskytovatelům a velkým firmám, které kladou na síť ty nejvyšší nároky.

Rychle a bezpečně

Síť újezd.net je propojena se sítí internet dvěma navzájem se zálohujícími páteřními trasami přes vlastní centrálu. Každá trasa má propustnost 10 Gbps FullDuplex. Pro propojení obcí disponuje síť vlastní vysokorychlostní magistrálou postavenou na bezdrátových technologiích v licencovaných frekvenčních pásmech. V obcích je připojení uživatelů k síti realizováno kabelem nebo bezdrátově prostřednictvím husté sítě přístupových bodů, která zajišťuje rovnoměrné rozložení zátěže a zaručuje výbornou rychlost a špičkovou latenci.

Vše pod dohledem

Všechny přístupové body sítě újezd.net jsou trvale monitorovány z dohledového centra 24 hodin denně. Pokud by došlo k jakékoliv poruše, technik situaci řeší okamžitě.

Tým zkušených odborníků

Společnost tvoří zkušený a kvalitní tým a milé zákaznické centrum. Naši pracovníci sledují neustále trendy v oblasti telekomunikací a účastní se pravidelně nejrůznějších školení a konferencí, aby Vám mohli zajistit ty nejkvalitnější a nejmodernější služby.