Internet pro zábavu i pro práci do každé domácnosti

Nedáváme Vám na výběr - rychlost linky je vždy maximální, kterou technologie ve Vaší lokalitě v daném čase dovoluje. Záleží také na způsobu připojení. Na optických linkách je maximální rychlost 1 Gbit/s, na metalických kabelech dosahuje rychlost až 100 Mbit/s, na koaxiálních kabelech až 60 Mbit/s a na bezdrátových linkách až 40 Mbit/s. Při obhlídce Vám technik vždy upřesní, jaká bude ve Vašem případě maximální a reálná rychlost linky.
měsíčně
1000,- pořizovací náklady Nezávazně objednat
smluvní závazky
Délka závazku
Délka smluvního závazku, po kterou je zákazník vázán u služby připojení k internetu. Čím delší je závazek, tím vyšší je dotace na zařízení pro připojení a nižší pořizovací náklady.
0 měsíců 6 měsíců 12 měsíců Výpovědní lhůta
Pokud si zvolíte výpovědní lhůtu 6 měsíců, sníží se Vám pořizovací náklady o dvě hodiny práce technika a dopravu, tj. 1331,- Kč. Práce technika je účtována v hodinové sazbě 484,- Kč za každou započatou hodinu a za dopravu je účtováno 363,- Kč. Doba montáže typicky nepřesahuje dvě hodiny. Pokud je ale náročnější a trvá déle, jsou další hodiny práce technika již účtovány. Při výpovědní lhůtě 1 měsíc je účtována celá montážní práce technika včetně dopravy.
1 měsíců 6 měsíců
Hardware 1,-
Montážní práce 0,-
Připojovací poplatek 1000,-
konfigurace linky
Internetové připojení
V případě, že během roku nastanou dny, kdy uživatel nebude internetové připojení potřebovat (např. z důvodu dovolené v zahraničí apod.), stačí když nám dá vědět e-mailem, my pozastavíme službu a uživatel nebude v této době hradit poplatky. Pozastavení účtování služby je možné max. 4x za rok v celkové délce max. 90 dnů.
Data na uživatelských linkách jsou ve výchozím nastavení přenášena se standardní prioritou. Pokud uživatel potřebuje při přenosu svých dat přednost před ostatními uživateli, umožní mu to předplacení Vyšší priority linky.
Servis je v síti újezd.net prováděn standardně do 5 pracovních dnů. Pokud uživateli nestačí, může si předplatit rychlejší servis. POZOR - pokud nemáte vybraný Neúčtovaný servis a dopravu, je přednostní servis vyúčtován dle aktuálního ceníku. Přednost před jakýmkoliv přednostním servisem má vždy servis infrastruktury sítě újezd.net.

Pohotovostní servis
Pohotovostní servis je poskytován do 2 pracovních dnů ode dne nahlášení.
Expresní servis
Expresní servis je poskytován do druhého pracovního dne ode dne nahlášení.
Okamžitý servis
Okamžitý servis je zajišťován v pracovní době ihned po nahlášení.

Je-li nahlášení provedeno mimo pracovní dobu techniků, je rychlost servisu počítána od následující pracovní doby technků.
Předávacím bodem služby připojení k internetu je v síti újezd.net přístupový bod. Uživatel se k přístupovému bodu připojuje svým vlastním zařízením, zpravidla bezdrátovou přijímací jednotkou. Ta pracuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu a může se stát, že kvůli zarušení, atmosférickým vlivům nebo i jiným poruchám je třeba na tomto zařízení provést servis, který je vždy placený. Tento servis se týká té části linky, která začíná na přístupovém bodě sítě újezd.net a končí na přijímací jednotce (případně jiném zařízení, kterým se uživatel do sítě újezd.net připojuje). Pokud si uživatel hradí v měsíčních poplatcích Neúčtovaný servis a dopravu, pak jsou tyto servisní práce prováděné našimi techniky včetně jejich dopravy zdarma. Neúčtovaný servis a doprava se nevztahuje na práce ve vnitřní domácí síti uživatele a na dodané zařízení pro připojení (na dodané zařízení se vztahuje záruka, případně Technologická inovace).
Uživatelské linky standardně sdílejí skupinu IPv4 adres. Uživatelská IPv4 adresa se tak může v čase měnit. Pokud uživatel potřebuje IPv4 adresu, kterou nikdo jiný nepoužívá a která se v čase nemění, může získat vlastní veřejnou IPv4 adresu.
Překládaná
Místní IPv4 adresa uživatele je překládána na jeho veřejnou IPv4 adresu na hranici sítě újezd.net.
Routovaná
Veřejná IPv4 adresa uživatele je routovaná skrz infrastrukturu sítě újezd.net až na jeho hraniční zařízení v domácí síti a překlad si zajišťuje sám uživatel.
Nepřekládaná
Zařízení uživatele je do sítě újezd.net připojeno přímo s vlastní veřejnou IPv4 adresou.
Rychlost uživatelské linky je závislá i na technologii, jakou je uživatel připojen do sítě újezd.net. Technologická inovace zajistí uživateli vždy takovou technologii, aby byla rychlost jeho linky maximální. Pokud bude k dispozici nová srovnatelná technologie s technologií dříve dodanou (např. při změně technologie v síti újezd.net z "802.11 a" na "802.11 n"), která dovolí zvýšit uživateli rychlost jeho linky nebo pokud bude dříve dodaná technologie uživatele zničena při bouřce, bude nová technologie dodána za 1,- Kč. Odstup mezi dodávkami nové technologie musí být minimálně 18 měsíců.
V případech, kdy uživatel neplánuje používat připojení k internetu k přenosu větších objemů dat, může si dobrovolně nastavit datový limit 1.5GB a získat tak slevu na měsíčních poplatcích.
Bez úhrady za data nad limit
Pokud dojde k překročení datového limitu, bude linka uživatele rychlostně omezena na 128Kbps.
S úhradou za data nad limit
Pokud dojde k překročení datového limitu, bude vyúčtován poplatek 150,- Kč za každých dalších 0.5GB nad stanovený limit.
Jestliže je cena konfigurace linky vyšší než 980,- Kč s DPH, může uživatel získat za zvýhodněnou cenu druhou internetovou linku ve výchozí konfiguraci Rodina. Zařízení pro připojení druhé linky není dotováno a uživatel ho musí uhradit v plné výši, což navýší pořizovací náklady.
sledováníTV.cz
Služba sledováníTV.cz Vám umožní sledovat televizní vysílání na počítači, tabletu, telefonu, SetTopBoxu a na chytrých televizích (Smart TV). Programovou skladbu základní nabídky a další programové balíčky služby sledováníTV.cz najdete na našem webu v sekci TELEVIZE - sledováníTV.cz.
Touto volbou získáte možnost užívat službu sledováníTV.cz na třech zařízeních současně. Mezi tato zařízení se počítají počítač, tablet a telefon, může se tedy jednat např. o tři počítače nebo o dva počítače a jeden tablet apod. Každý SetTopBox a Smart TV mají vždy vlastní stream a službu sledováníTV.cz na nich lze užívat nezávisle na zařízeních typu počítač, tablet nebo telefon.
Služba Timeshift umožňuje vrátit se až 50 hodin zpět v odvysílaných pořadech. Dále si s touto službou můžete nahrát až 50 hodin záznamu odvysílaných pořadů.
Volba této možnosti Vám umožní využívat na určitých TV kanálech službu sledováníTV.cz v HD kvalitě.
S touto službou si můžete nahrát až 120 hodin záznamu odvysílaných pořadů.
Volba této možnosti Vám umožní využívat službu sledováníTV.cz na Vašem HD SetTopBoxu v HD kvalitě.