Internet příští generace od Újezd.net používá pro obranu dat svých zákazníků umělou inteligenci.

 

 

Internet příští generace, to není jenom o rychlosti. Zákazníci sítě Újezd.net dostávají ke svým službám vysokou míru zabezpečení.

To všechno ale zajímá organizace s ne zrovna čistými úmysly. Pokud je nezajímají data, uložená v zařízeních uživatele, mají za cíl ovládnout domácí síť a skrývat díky ní svou identitu. O to jednodušší práci mají, pokud připojíte zařízení se základním nastavením či dokonce přímo chybou ve firmwaru. Zločinci používají vysokou míru umělé inteligence, a plošně hledají příležitost pro útok.

Česká společnost Whalebone, za podpory ČVUT v Praze zkoumá možnosti využít umělou inteligenci při obraně domácností před následky infekce počítačových sítí. Vyvinula neuronovou síť automaticky detekující DGA komunikaci v DNS provozu operátorů. V kombinaci s průběžným sdílením dat o hrozbách s ostatními organizacemi zabývajícími se bezpečností představuje naprostou špičku v ochraně dat.

Újezd.Net pro svůj odchozí provoz používá DNS resolver od firmy Whalebone. Ten vyhodnocuje riziko každé odchozí komunikace, a pokud požádá o spojení na vzdálené servery detekovaná infekce, síť Újezd.Net nepovolí spojení. Systém pracuje s metadaty, nemá žádnou možnost číst osobní data zákazníků. Nedovolí zločincům krást data, ovládat domácí či firemní sítě a šířit infekci škodlivého kódu do ostatních zařízení.