Ceník služeb a zařízení

Ceník internetových linek

Při připojení do sítě újezd.net je rychlost připojení a agregace vždy dle vybraného tarifu.

Popis vlastností jednotlivých tarifů naleznete v Ceníku internetových služeb

Ceník doplňkových služeb k lince internet 

Služba Měsíční poplatek
Překládaná veřejná IP adresa 1:1 (/32) 100,- Kč
Plnohodnotná veřejná IP adresa (/30) 200,- Kč
IPv6 adresní rozsah /64 0,- Kč

 

Úkony k doplňkovým službám Jednorázový poplatek
Přidělení veřejné IP adresy 363,- Kč
Přidělení IPv6 rozsahu 0,- Kč

 

Nastavení konfigurace linek u starších tarifů, používaných od roku 2003 do srpna 2017, naleznete na stránce KONFIGURACE LINEK U STARŠÍCH TARIFŮ.

 

Ceník zařízení

Cena zařízení pro připojení k síti je typicky 3751,- Kč (bezdrátová 5GHz přijímací jednotka s integrovanou anténou a 20 metrů venkovního UTP kabelu). Při závazku na 18 měsíců máte od nás tento hardware jen za 1,- Kč. Vždy máte samozřejmě možnost závazku nevyužít, potom si ovšem hradíte potřebný materiál a práci sami. Může být účtován příplatek za hardware, pokud bude při úvodní obhlídce zjištěno, že je u Vás v lokalitě potřeba použít silnější anténu nebo jiné specifické zařízení. Technik Vás na tuto skutečnost samozřejmě předem upozorní a tak máte jistotu, že po obhlídce budete znát veškeré náklady, které Vaše připojení přinese.

Celá síť újezd.net je vystavena na nejkvalitnějších zařízeních, které naši technici dobře znají a pro Vaši domácnost či firmu zvolí vždy to nejvýhodnější technické řešení.

 

Ceník služeb

Pro stávající i nové zákazníky platí tento ceník služeb, které nejsou zahrnuty ve Vašem měsíčním paušálu.

Obhlídka, zjištění nejvhodnější technologie připojení včetně dopravy technika zdarma
Jednorázový připojovací poplatek dle vybraného tarifu 0 až 1 210,- Kč 
Opětovné připojení do sítě kvůli odpojení z důvodu neuhrazení faktur 363,- Kč
Práce technika a standardní technický servis v termínu dle tarifu (*) 484,- Kč
Technický servis do dvou pracovních dnů od ohlášení (pokud není v měsíčním paušálu zahrnut Přednostní alespoň Pohotovostní servis) (*) 726,- Kč
Technický servis druhý pracovního den od ohlášení (pokud není v měsíčním paušálu zahrnut Přednostní alespoň Expresní servis) (*) 1210,- Kč
Technický servis v pracovního den nahlášení (*) 2420,- Kč 
Doprava technika 363,-  Kč
Poplatek za zvýšení tarifu zdarma
Poplatek za snížení tarifu (po méně než roce užívání) 1 210,-  Kč
Poplatek za snížení tarifu (po více než roce užívání) zdarma
Přidělení veřejné IP adresy 363,- Kč
Přechod na ADSL tarif 1 210,-  Kč
Zaslání faktury prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 82,- Kč
Nadstandardní administrativní úkony na provozovně (cena za 1 úkon) 82,- Kč
Zaslání podrobného vyúčtování hlasových služeb 182,- Kč
Zaslání upomínky za neuhrazenou fakturu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 182,- Kč
Součinnost technika po telefonu při samoinstalaci uživatelem (*) 484,- Kč
Zápůjčka WIFI zařízení po dobu maximálně 1 měsíce 303,- Kč

 

 (*) uvedené částky jsou hodinovými sazbami, účtována je každá započatá hodina

 

Všechny ceny, uvedené na těchto webových stránkách, jsou uváděny v Kč s DPH, pokud není uvedeno jinak.